Opis

020030 MAJORSELL TUFLO501 TUFLO 501 TU-FLO 501